-->

Cubase pro 11.0.20 cực kỳ ổn định

 Chia sẻ cho các bạn bản Cubase pro 11.0.20 cực kỳ ổn định và hướng dẫn cách cài đặt dùng ổn định, chia sẻ của bạn phong trong nhóm facebook.

Cubase pro 11.0.20
Cubase pro 11.0.20


Fix các lỗi :

1- Mở PJ không bị văng ra

2- Loan Vst Plugin nhanh mượt

3- Chèn các Vst Plugin không bị văng thoát da.


Cubase pro 11.0.20

Thông tin tập tinFile Name //Cubase pro 11.0.20File Type //RarFile Size //684MPass //⫷P̥̊h̥̊o̥̊n̥̊g̥̊ Ḁ̊ů̥d̥̊i̥̊o̥̊⫸

Xem thêm :

1 nhận xét

Đăng nhận xét

Cubase5 Autu tone hát live
Dịch vụ cài đặt! Cubase5 Autu tone hát live Rp 250rb
Download Vst Plugin Update
Download Vst Plugin Update FbvnStream