-->

Font chữ đẹp thường sử dụng làm Karaoke


Có rất nhiều font để các bạn lựa chọn từ những font bảng mã Unicode đến bảng mã VNI Windows. Những bảng mã này đều sử dụng được trong Kara Title Maker 2 hay Subtitle Maker 2.

Download các Font karaoke

Tải công cụ về tại đây / link dự phòng
Trọn bộ Font VNI (bảng mã VNI Windows) hoặc Font UVN và Font UTM (bảng mã Unicode) để có thêm nhiều lựa chọn Font đẹp nhất cho bài Karaoke của mình.

Font VNI (bảng mã VNI Windows): Mega - Mshare
Font UTM (bảng mã Unicode): Mega - Mshare
Font UVN (bảng mã Unicode): Mega - Mshare

3 nhận xét

Đăng nhận xét

Cubase5 Autu tone hát live
Dịch vụ cài đặt! Cubase5 Autu tone hát live Rp 250rb
Download Vst Plugin Update
Download Vst Plugin Update FbvnStream