-->

Setup plugin 32bit trên cubase 10pro 64bit

Setup vst Plugin 32 bit cho Cubase 10


Chào toàn thể các bạn, khi các bạn sử dụng cubase 10 sẽ đồng nghĩa với các bạn phải sử dụng bản win 64bit, trong khi đó cubase 10 nó sẽ chỉ nhận đc vst plugin của 64bit.

Vậy cúng ta phải làm như thế nào khi chúng ta đã sử dụng quen các vst 32bit, FbvnStream sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm cho cubase 10 nhận vst plugin 32bit nhé ...

Setup vst Plugin 32 bit cho Cubase 10

Các bạn tải file bên dưới về giải nén và Coppy 2 file trong thư mục

Download plugin 32bit trên cubase 10pro 64bit.

Thông tin tập tinFile Name //[FbvnStream]ComponentsFile Type //RarFile Size //561 KB

Xem thêm :


Các bạn tiếp tục pass hai cái file vừa coppy vào cubase theo đường dẫn
C:\Program Files\Steinberg\CubasePro10.5\Components
Setup vst Plugin 32 bit cho Cubase 10

Sau khi hoàn tất các bước ở trên việc còn lại các bạn tìm đến các file vst Plugin 32 bit đưa nó vào theo đường dẫn của thư mục vst Plugin  64bit
C:\Program Files\Steinberg\VSTPlugins
OK vậy là thành công ...

Clips cài plugin 32bit trên cubase 10pro 64bit.

Đăng nhận xét

Cubase5 Autu tone hát live
Dịch vụ cài đặt! Cubase5 Autu tone hát live Rp 250rb
Download Vst Plugin Update
Download Vst Plugin Update FbvnStream