-->

Thanh toán

Một bước cuối cùng để nhận phần mềm cubase 5 hát live, vui lòng thanh toán và xác nhận với chúng tôi.

Chúng tôi cung cấp một số phương thức thanh toán mà bạn có thể chọn theo ý muốn. Bạn có thể thực hiện thanh toán bằng cách chuyển giá được chỉ định trong mẫu sang số tài khoản bên dưới hoặc thông qua phương thức Paypal bằng cách nhấp vào ô bên dưới:

Chọn phương thức thanh toán

Phương thức thanh toánChuyển khoản ngân hàng
  • Ngân hàng QUÂN ĐỘI MB BANK
  • 785-010-905-600-5
  • a/n NGUYEN VAN DUY
Phương thức thanh toánPaypal: Zalo: 0917.003.205
$99

Xác nhận thanh toán

Sau khi thanh toán, vui lòng xác nhận với chúng tôi thông qua các tùy chọn sau:

Cubase5 Autu tone hát live
Dịch vụ cài đặt! Cubase5 Autu tone hát live Rp 250rb
Download Vst Plugin Update
Download Vst Plugin Update FbvnStream